H. Cyprianus van Antiochie (gedachtenis) H. Justina van Nicomedie (gedachtenis) H. Theresia Couderc (gedachtenis) H.H.  Cosmas en Damianus, martelaren (gedachtenis)