Zaterdag in week 25 door het jaar

Uit de profeet Zacharias 2,5-9.14-15a.
Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen:
Ik zag een man met een meetsnoer in de hand.
‘Waar gaat u heen?’ vroeg ik, en hij antwoordde:
‘Ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden.’
Toen verscheen de engel die met mij sprak, en een andere engel kwam hem tegemoet
en zei: ‘Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven,
niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen.
Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn
– spreekt de Heer – en haar met mijn luister vullen.’
‘Jubel, Sion, en verheug je, want Ik kom in jouw midden wonen – spreekt de Heer.
Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten.
Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal Ik wonen.’


Uit profeet Jeremia 31,10.11-12ab.13.
Volken, hoor het woord van de Heer
geeft er bericht van op verre kusten.

Hij die Israël eens verstrooid,
zal het verzamelen zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer
los uit de greep van hen die hen roofde
Juichend betreden zij de Sion weer
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen samen een vreugdedans
samen met de jongens en grijaards
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw
troost en blijdschap na al hun droefheid


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,43b-45.
In die tijd verbaasde zich iedereen over alls wat Jezus deed, en Hij sprak tot zijn leerlingen:
'Hebt een open oor voor wat Ik u zeg. De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen.'
Ofschoon zij die woorden niet begrepen ‑ ze bleven voor hen omsluierd, zodat zij het niet konden vatten ‑ schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.