H. Firminus I van Amiens (gedachtenis)Pamplona - ca 290 Amiens.
Zoon van senator Firmus. Waren op weg om aan de goden te offeren toen zij St. Honestus van Nimes ontmoetten, die het christendom predikte. Honestus verwees hierbij naar zijn leermeester, bisschop St. Saturninus van Toulouse. Een week na deze ontmoeting bezocht deze de stad. Hier wist hij in maar drie dagen wel 40.000 mensen te bekeren. Onder hen bevonden zich ook Firmus, zijn vrouw en hun zoontje Firminus. Hij diende hun het doopsel toe en vertrouwde alle nieuwe christenen toe aan de goede zorgen van Honestus. Firminus bekeerde senator Faustinianus, de vader van St. Firminus II, werd de eerste bisschop van Amiens en bekeerde hier zoveel mensen dat de stadhouders Longulus en Sebastianus zich genoodzaakt zagen hem te arresteren en op te sluiten. Zonder vorm van proces brachten ze hem stiekem in de gevangenis ter dood. Intussen verspreidden ze onder de mensen het gerucht dat hij aan een hartstilstand overleden zou zijn. Volgens  zijn 9e eeuwse Vita was hij een leerling van de apostelen aangezien Saturninus wordt beschreven als een van de 72 leerlingen van Jezus. Rondom zijn belangrijkste feestdag in Spanje, 7 juli, lopen in Pamplona de stieren los door de straten. Jongelui proberen ze te tarten en voor ze uit te rennen, gadegeslagen door duizenden toeristen die op San Fermin de stad bezoeken.

Patr. van stad en bisdom Amiens; van Pamplona en Picardie; van bakkers, kuipers en wijnhandelaren.

Attr. als zegenende bisschop of met zijn hoofd in zijn handen (martelaarschap); stokken (zijn eerste bestraffing); zwaard en palmtak; kroon; gesel; eenhoorn aan de voeten.

Icon. op afbeeldingen verschijnt hij steeds in bisschoppelijk gewaad met mijter en staf en vaak zonder echt individuele attributen. Op beeldhouwerk in het portaal van de kathedraal van Amiens zien we hem met onder zijn voeten een man (Auxilius), die zijn doodstraf eiste. Ook zien we hem als cefalofoor.
Scenes: intocht in Amiens, preek, doop van bewonderaars van Amiens, gevangenname, onthoofding. St. Salvinus vindt zijn relieken, relieken worden door bisschoppen naar Amiens gebracht.©Evangelizo.org
©Evangelizo.org 2001-2018