Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 11,27-33.