Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 13,33-37.